Mọi người ơi, cho em hỏi với ạ! Em sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm v…

Mọi người ơi, cho em hỏi với ạ! Em sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm về kế toán kho, nhưng mai em đi phỏng vấn bên nhân viên kho,công ty liên quan đến may mặc, em không biết gì vậy ai có kinh nghiệm gì không bày cho em với, em lo quá! Xin cảm ơn mọi người ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người ơi, cho em hỏi với ạ! Em sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *