Mọi người cho em hỏi 1 chút ạ.hóa đơn phòng khách sạn bên họ xuất cho bên em như…

Mọi người cho em hỏi 1 chút ạ.hóa đơn phòng khách sạn bên họ xuất cho bên em như thế này có được thuế chấp nhận không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi 1 chút ạ.hóa đơn phòng khách sạn bên họ xuất cho bên em như…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *