Cả nhà cho em hỏi chút ạ: Công ty em sau khi ký hợp đồng thi công, khách hàng có…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ:
Công ty em sau khi ký hợp đồng thi công, khách hàng có yêu cầu viết hóa đơn nội dung : Giá trị tạm ứng đợt 1 của hợp đồng số…ngày….sau khi có hóa đơn, khách hàng mới ứng tiền ạ. Em hỏi, em định khoản hóa đơn tạm ứng này ntn và số tiền khách ck vào tạm ứng thì đk thế nào ạ? em cảm ơn cả nhà ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ: Công ty em sau khi ký hợp đồng thi công, khách hàng có…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *