Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Một bộ thanh toán mà thanh toán tiền cho ct…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Một bộ thanh toán mà thanh toán tiền cho cty nước ngoài thì bao gồn những gì ạh

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *