Mọi người cho em hỏi cách viết hóa đơn thu tiền dịch vụ trường hợp khách hàng tr…

Mọi người cho em hỏi cách viết hóa đơn thu tiền dịch vụ trường hợp khách hàng trả tiền bằng ngoại tệ. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 16, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *