Cả nhà ơi cho em hỏi với: Em làm kế toán xây dựng. Giờ em muốn tính giá thành ch…

Cả nhà ơi cho em hỏi với:
Em làm kế toán xây dựng. Giờ em muốn tính giá thành cho 1 công trình xây dựng thì phải làm sao ?
Bắt đầu như thế nào ah?
Mua nguyên vật liệu về, xuất đi xây dựng công trình, tính giá….
em ko hiểu, cứ mông lung sao..
anh chị giúp em ạ?
Em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 15, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi cho em hỏi với: Em làm kế toán xây dựng. Giờ em muốn tính giá thành ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *