Các anh chị nào làm về bảo hiểm cho em hỏi chút, bên em có trường hợp nghỉ thai …

Các anh chị nào làm về bảo hiểm cho em hỏi chút, bên em có trường hợp nghỉ thai sản đi làm lại rùi mà chưa thanh toán bảo hiểm thai sản, em gọi điện thì bảo là nhân viên này bên em từ tháng 7 chưa đồng bộ, ai có kinh nghiệm cho e hỏi đồng bộ này là như thế nào ạ, nhân viên bảo hiểm rất khó chịu trả lời rất qua loa nên em hỏi các bác để lấy tinh thần cbi ra bảo hiểm ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Các anh chị nào làm về bảo hiểm cho em hỏi chút, bên em có trường hợp nghỉ thai …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *