Anh chị cho em hỏi là các định mức về xăng dầu cho xe ô tô thì có văn bản nào qu…

Anh chị cho em hỏi là các định mức về xăng dầu cho xe ô tô thì có văn bản nào quy định không ạ.
Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 13, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi là các định mức về xăng dầu cho xe ô tô thì có văn bản nào qu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *