Cả nhà cho mình hỏi xác nhận người phụ thuộc trực tiếp phải nuôi dưỡng bây giờ c…

Cả nhà cho mình hỏi xác nhận người phụ thuộc trực tiếp phải nuôi dưỡng bây giờ còn dùng mẫu 21a/xn-tncn và 21b/xn-tncn nữa ko ạ? Nếu ko thì bây giờ dùng mẫu nào và theo thông tư bao nhiêu ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 10, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi xác nhận người phụ thuộc trực tiếp phải nuôi dưỡng bây giờ c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *