Tuyển trợ lý phó tổng ngân hàng rất lớn vừa lên sàn, làm việc tại Sài Gòn. Yêu c…

Tuyển trợ lý phó tổng ngân hàng rất lớn vừa lên sàn, làm việc tại Sài Gòn. Yêu cầu:
_ giao tiếp, làm việc bằng tiếng Anh,
_ giỏi Excel, phân tích đưa ra nhận định dựa trên các con số
_ background ngân hàng, tài chính,
_ ưu tiên học sinh thầy Thanh
_ không gửi CV về địa chỉ [email protected] nếu thấy không đủ điều kiện

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 7, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *