Dạ cho e hỏi, tháng 1/2018 e sinh. Tháng 12/2017e báo giảm bảo hiểm nghỉ thai sả…

Dạ cho e hỏi, tháng 1/2018 e sinh. Tháng 12/2017e báo giảm bảo hiểm nghỉ thai sản. Thì tháng 1/2018 e có được cấp thẻ BHYT không ạ?. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Dạ cho e hỏi, tháng 1/2018 e sinh. Tháng 12/2017e báo giảm bảo hiểm nghỉ thai sả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *