Cả nhà cho em hỏi việc này ạ. Đơn vị em sau khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu x…

Cả nhà cho em hỏi việc này ạ. Đơn vị em sau khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu xong công trình xây dựng cho bên công ty đối tác. Bên em xuất hoá đơn cho đối tác với nội dung là : Thanh lý hợp đồng kinh tế số …… ký ngày ……, nhưng đ ối tác k chấp thuận bắt phải xuất với nội dung là giá trị quyết toán hợp đồng số …. ký ngày ….. Vậy em hai nội dung này khác nhau như thế nào ạ. Và phải xuất như thế nào mới đúng ạ. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi việc này ạ. Đơn vị em sau khi thực hiện bàn giao, nghiệm thu x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *