Biểu thuế suất xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng năm 2018 – Kế toán | Pháp luật thuế

Biểu thuế xuất nhập khẩu áp dụng cho năm 2018

Biểu thuế suất xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng năm 2018 – Kế toán | Pháp luật thuế

 Bắt đầu từ năm 2018, đã có sự thay đổi về các biểu thuế suất liên quan đến xuất, nhập khẩu.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 6, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *