Mọi người cho e hỏi là thẻ bảo hiểm y tế của người lao động, nếu NLĐ muốn chỉnh …

Mọi người cho e hỏi là thẻ bảo hiểm y tế của người lao động, nếu NLĐ muốn chỉnh sửa nơi đăng ký khám chữa bệnh thì Công ty làm hay người lao động tự đi làm ạ… E cảm ơn cả nhà!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 5, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Mọi người cho e hỏi là thẻ bảo hiểm y tế của người lao động, nếu NLĐ muốn chỉnh …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *