Chào mọi người Cty mình vừa quyết toán thuế xong, có vấn đề này anh chị em cùng …

Chào mọi người
Cty mình vừa quyết toán thuế xong, có vấn đề này anh chị em cùng bàn luận
Cty thành lập từ năm 2012, từ năm đó tất cả công cụ dụng cụ, tủ lạnh tivi… kế toán cho vào tk153, cuối năm kế toán thực hiện bút toán phân bổ
Nợ 642
Có 153: một khoản tiền mà mình cũng kg rõ căn cứ nào
Luỹ kế các năm đến đầu năm 2016 thì số dư 153 là hơn 500tr
Đầu năm 2016 mình rất băn khoăn khoản mục này, và đã kết chuyển
Nợ 242
Có 153
Và bắt đầu phân bổ
Cán bộ thuế đang hạch sách mình mục này, vì bảo là kg có căn cứ kết chuyển.
Theo các bạn thì sao??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 3, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Chào mọi người Cty mình vừa quyết toán thuế xong, có vấn đề này anh chị em cùng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *