các anh chị làm ơn cho em hỏi chút với ạ! hộ kinh doanh cá thể viết hóa đơn theo…

các anh chị làm ơn cho em hỏi chút với ạ!
hộ kinh doanh cá thể viết hóa đơn theo hình thức hóa đơn trực tiếp mà không có đầu vào (đầu vào toàn lấy ở xưởng, ở chợ,…) thì có bị làm sao không ạ? em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 3, 2017

account_box admin

3 thoughts on “các anh chị làm ơn cho em hỏi chút với ạ! hộ kinh doanh cá thể viết hóa đơn theo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *