Em xin phép chia sẻ file Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch…

Em xin phép chia sẻ file Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư ạ. File có đầy đủ hình ảnh các bước khi tạo hồ sơ, mọi người có thể tham khảo 😀

I. Hồ sơ cần chuẩn bị:
01 bộ hồ sơ bản cứng (in, ký đóng dấu đầy đủ, giáp lai với hồ sơ có 2 trang trở lên) và 01 bộ scan (mỗi 1 loại giấy tờ/1file scan)
– Phụ lục II-1 (Thông tư 20/2015/TT-BKHDT)
– Giấy ủy quyền (Nếu không phải là giám đốc/người chủ sở hữu đi nộp hồ sơ và nhận kết quả)
– Chứng minh thư/thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền (Bản photo công chứng, hoặc tối thiểu phải là file Scan bản gốc không bị cắt góc chỉnh sửa)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 2, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em xin phép chia sẻ file Hướng dẫn thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *