Cả nhà cho em hỏi trường hợp bị truy thu BHTN với ạ? Lúc trước em hưởng trợ cấp …

Cả nhà cho em hỏi trường hợp bị truy thu BHTN với ạ? Lúc trước em hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng cuối, cũng là tháng em ký hợp đồng mới công ty mới (có đóng BH). Theo em tìm hiểu như vậy là đã quy phạm sẽ bị truy thu lại tháng đó cùng với phạt hành chính. Nếu nay em đăng ký hưởng thất nghiệp lần nữa thì cơ quan BH sẽ truy thu và phạt bằng hình thức như thế nào ạ? Đóng tiền trực tiếp nơi đăng ký, hay cấn trừ vào tiền sẽ nhận trong đợt này, hay phải đóng ở đâu khác…? Em sợ rườm rà lên xuống nhiều lần nên không biết có nên đăng ký hưởng thất nghiệp lần này không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 1, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi trường hợp bị truy thu BHTN với ạ? Lúc trước em hưởng trợ cấp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *