Nhà mình ai điều chỉnh giảm mức lương đóng BHXH chưa, chỉ em với. Lúc trước sếp …

Nhà mình ai điều chỉnh giảm mức lương đóng BHXH chưa, chỉ em với. Lúc trước sếp em đồng ý cho đóng trên tổng lương, nhưng giờ có thêm nhân viên, ông ý thấy đóng trên tổng lương cao quá, Bắt em điều chỉnh xuống lương cơ bản hết. Như vậy thì thì phải làm thế nào ạ?
Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Nhà mình ai điều chỉnh giảm mức lương đóng BHXH chưa, chỉ em với. Lúc trước sếp …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *