Chào anh chị Cty em bị mất 3 tờ hóa đơn liên xanh xuất vào 31/10/2017. Em xem tr…

Chào anh chị
Cty em bị mất 3 tờ hóa đơn liên xanh xuất vào 31/10/2017. Em xem trên mạng hướng dẫn thì thấy báo sẽ làm BC21/AC và bị phạt từ 500 – 1 triệu đúng ko ạ? Và có cách nào để giảm bớt bị phạt ko? Mong anh chị hướng dẫn giùm em
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

One thought on “Chào anh chị Cty em bị mất 3 tờ hóa đơn liên xanh xuất vào 31/10/2017. Em xem tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *