Cả nhà có ai rành về kế toán hộ gia đình tư vấn dùm em với. Em có anh bạn, tháng…

Cả nhà có ai rành về kế toán hộ gia đình tư vấn dùm em với.
Em có anh bạn, tháng 1/2018 sẽ đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Vừa sản xuất vừa thương mại.
Ảnh đăng ký mức doanh thu 300-500tr/năm.
Cán bộ thuế nói các loại chi phí của ảnh như sau :
1 – Thuế môn bài phải đóng 1000.000đ/năm
( Em được biết, mức doanh thu đó chỉ đóng 500.000đ/năm ).
2- Hàng tháng phải chịu thuế khoán là 450.000đ/tháng, và Thuế GTGT là 4,5%/Doanh thu.
Em không biết cái khoản 2 cán bộ thuế nói là nó nằm trong thông tư nào.
Và khoản 1 là cán bộ thuế nói theo thông tư nào?
Nhà mình ai rành chỉ giáo dùm em với ạ.
Cảm ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà có ai rành về kế toán hộ gia đình tư vấn dùm em với. Em có anh bạn, tháng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *