Ac cho e hỏi vấn đề này với ạ: DN vừa và nhỏ áp dụng theo TT133 nhưng khi lập bá…

Ac cho e hỏi vấn đề này với ạ: DN vừa và nhỏ áp dụng theo TT133 nhưng khi lập báo cáo lại lấy biểu mẫu theo TT200 thì có vấn đề gì k ạ? E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *