Mọi người ơi, cho em hỏi chút: Bên em có vay USD, khi trả cũng trả bằng USD, Vậy…

Mọi người ơi, cho em hỏi chút:
Bên em có vay USD, khi trả cũng trả bằng USD, Vậy tỉ giá được sử dụng khi quy đổi gốc vay và lãi vay phải trả ra tiền VNĐ để hạch toán là tỉ giá nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 27, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi, cho em hỏi chút: Bên em có vay USD, khi trả cũng trả bằng USD, Vậy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *