Mọi người cho mình hỏi với ạ. Bên mình thành lập thêm 1 chi nhánh vào tháng 11/2…

Mọi người cho mình hỏi với ạ.
Bên mình thành lập thêm 1 chi nhánh vào tháng 11/2017.
Vậy mình nộp môn bài là 1.000.000đ hay 500.000đ cho chi nhánh ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Mọi người cho mình hỏi với ạ. Bên mình thành lập thêm 1 chi nhánh vào tháng 11/2…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *