Chủ đề câu hỏi tình huống, sẽ có đáp án sau 2 ngày: Ông A tặng bà B một xe máy c…

Chủ đề câu hỏi tình huống, sẽ có đáp án sau 2 ngày:
Ông A tặng bà B một xe máy của ông A 50 triệu. Hỏi bà B chịu thuế TNCN ko? Bao nhiêu
Ps: các bạn cho đáp án thôi, không đưa ra chú thích lời giải nhé

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 26, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Chủ đề câu hỏi tình huống, sẽ có đáp án sau 2 ngày: Ông A tặng bà B một xe máy c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *