Chào các bạn. Mình đang cần tuyển 1 bạn kế toán có thể đi làm ngay. Công việc củ…

Chào các bạn.
Mình đang cần tuyển 1 bạn kế toán có thể đi làm ngay.
Công việc của 1 kế toán viên đơn giản.
Trao đổi công việc khi phỏng vấn.
ACE có quen ai cần tìm việc, giúp mình nhé.Cảm ơn.
Liên hệ 0916160568

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 25, 2017

account_box admin

One thought on “Chào các bạn. Mình đang cần tuyển 1 bạn kế toán có thể đi làm ngay. Công việc củ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *