Các anh chị cho em hỏi tý Cán bộ giám sát kê khai thuế báo mail về báo là nộp ch…

Các anh chị cho em hỏi tý
Cán bộ giám sát kê khai thuế báo mail về báo là nộp chậm tờ khai 1 ngày. Hẹn 1 hôm lên lấy QĐ xử phạt
Ai gặp trường hợp này chưa ạ? Nên xử lý sao hả các ac?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 24, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho em hỏi tý Cán bộ giám sát kê khai thuế báo mail về báo là nộp ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *