Chào các ac em hiện là sinh viên và có thắc mắc về cách định khoản của vài nghiệ…

Chào các ac em hiện là sinh viên và có thắc mắc về cách định khoản của vài nghiệp vụ. Mong các ac hướng dẫn cách định khoản nghiệp vụ 11 và 14 giúp em vs ạ. Em c.ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào các ac em hiện là sinh viên và có thắc mắc về cách định khoản của vài nghiệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *