(đăng ký doanh nghiệp qua mạng) Mọi người cho em hỏi một chút ạ. Em hiện đang là…

(đăng ký doanh nghiệp qua mạng)
Mọi người cho em hỏi một chút ạ. Em hiện đang làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng. Hồ sơ của em có bao gồm file scan chứng minh thư của các cổ đông tuy nhiên kết quả lại trả về là:
“Phòng Đăng ký kinh doanh đề nghị Quý Doanh nghiệp những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ và lý do sửa đổi, bổ sung như sau: Đề nghị doanh nghiệp bổ sung các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân”

Cho em hỏi giờ em phải làm gì ạ? Cám ơn mn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 21, 2017

account_box admin

3 thoughts on “(đăng ký doanh nghiệp qua mạng) Mọi người cho em hỏi một chút ạ. Em hiện đang là…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *