Nhờ anh/chị giúp em trường hợp này với ạ : Công ty e mới thành lập tháng 10, mới…

Nhờ anh/chị giúp em trường hợp này với ạ :
Công ty e mới thành lập tháng 10, mới nộp mẫu 3.14, chưa có hoá đơn, hay bất cứ chi phí và doanh thu gì. Như vậy công ty e có cần làm tờ khai thuế GTGT k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Nhờ anh/chị giúp em trường hợp này với ạ : Công ty e mới thành lập tháng 10, mới…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *