Help me help me!!!. Hiện tại sếp mình yêu cầu phải rà soát lại khoảng gần 10.000…

Help me help me!!!.
Hiện tại sếp mình yêu cầu phải rà soát lại khoảng gần 10.000 hóa đơn từ đầu 2014 đến nay, mà mình thì mới vào công ty từ giữa năm 2016. Sếp bảo có khả năng sang năm tới công ty mình sẽ bị thuế thanh tra.
Mình cũng không biết nên bắt đầu như thế nào, bối rối quá, bác nào có kinh nghiệm xử lý mấy vụ này chỉ mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều! :))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Help me help me!!!. Hiện tại sếp mình yêu cầu phải rà soát lại khoảng gần 10.000…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *