Gấp gấp gấp nhờ các anh chị trợ giúp ạ 1. E có 1 hóa đơn từ tháng 6 viết sai địa…

Gấp gấp gấp nhờ các anh chị trợ giúp ạ
1. E có 1 hóa đơn từ tháng 6 viết sai địa chỉ khách hàng đã xé khỏi cuống nhưng em quên không làm biên bản hủy hóa đơn, giờ thuế sờ đến, anh chị cho em hỏi trường hợp này em bị phạt nhiều tiền không ạ? Mức phạt này đc ghi ở thông tư nào ạ?
Cảm ơn a chị ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 20, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Gấp gấp gấp nhờ các anh chị trợ giúp ạ 1. E có 1 hóa đơn từ tháng 6 viết sai địa…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *