Xin chào các anh chị! Cho mình hỏi công ty của em kinh doanh xăng dầu mới có thê…

Xin chào các anh chị!
Cho mình hỏi công ty của em kinh doanh xăng dầu mới có thêm chi nhánh độc lập. Công ty mẹ điều chuyển TSCĐ và dầu tồn kho cho công ty con thì sẽ xuất hoá đơn cho công ty con theo giá vốn, giá bán đối hàng hoá, GTCL hay NG với TSCĐ hay theo giá công ty mẹ chủ động đặt ra.
Và chi phí bảo hộ, độc hại của ngành Xăng dầu, lắp đặt công trình phòng cháy đc quy định như thế nào?
Mình xin cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *