Mọi người ơi cho em hỏi tý. BHXH chuẩn bị về thanh tra. Vấn đề em hỏi …

Mọi người ơi cho em hỏi tý.
BHXH chuẩn bị về thanh tra. Vấn đề em hỏi là nhân sự nộp BHXH nhiều hơn nhân sự làm quyết toán thuế.vấn đề này em sẽ giải trình thế nào cho hợp lý?. Mọi người giúp em nhé.
Cám ơn cả nhà.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 19, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Mọi người ơi cho em hỏi tý. BHXH chuẩn bị về thanh tra. Vấn đề em hỏi …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *