A/c cho e hỏi. số chứng minh thư của bạn nữ này tra mã số thuế lại ra 1 ng khác…

A/c cho e hỏi.
số chứng minh thư của bạn nữ này tra mã số thuế lại ra 1 ng khác. Có cách kiểm tra nào khác k ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 18, 2017

account_box admin

4 thoughts on “A/c cho e hỏi. số chứng minh thư của bạn nữ này tra mã số thuế lại ra 1 ng khác…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *