Chào các bạn trong hội , mình có 1 file thu chi nội bộ , gồm 4 sheet . Trong đó…

Chào các bạn trong hội , mình có 1 file thu chi nội bộ , gồm 4 sheet . Trong đó (sheet 4 – DS dữ liệu ) mình đã thay đổi nội dung cho phù hợp nhưng nó không nhảy số liệu sang các sheet khác ( cụ thể là sheet 3 – Báo cáo ngân sách ) . Và mình cũng muốn thay đổi tiêu đề vào nội dung của sheet 3 cho khớp với nội dung sheet 4 . Nhưng không biết làm thế nào . Mong sự giúp đỡ của anh chị , các bạn trong hội . Xin cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *