Anh chị cho em hỏi. Em đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm rồi. Em vừa mới nghỉ…

Anh chị cho em hỏi. Em đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm rồi. Em vừa mới nghỉ việc để xin công ty khác. Vậy em có nên làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Và nếu làm thì làm ở quận nào cũng được hay ở quận có trụ sở của công ty đã làm việc? Còn nếu từ nay đến khi về hưu em không làm thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì khoản tiền đóng trợ cấp thất nghiệp sẽ cộng dồn, về hưu có được lấy ko hay thế nào ah?
Em cảm ơn anh chị

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 17, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Anh chị cho em hỏi. Em đóng bảo hiểm thất nghiệp được 6 năm rồi. Em vừa mới nghỉ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *