Mọi người ơi, BCTC làm hồ sơ vay không cân, nhờ anh chị xem và chỉnh giúp em, em…

Mọi người ơi, BCTC làm hồ sơ vay không cân, nhờ anh chị xem và chỉnh giúp em, em cảm ơn nhiều ah

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người ơi, BCTC làm hồ sơ vay không cân, nhờ anh chị xem và chỉnh giúp em, em…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *