Em mới làm bảo hiểm chế độ thai sản lần đầu nên chưa biết điền sao cho đúng ạ! C…

Em mới làm bảo hiểm chế độ thai sản lần đầu nên chưa biết điền sao cho đúng ạ! Chị giám đốc em tên Thuý sinh con vào ngày 2/10/2017, sinh thường . em đã báo giảm tháng 10 rồi ạ! Giờ em điền như vậy không biết đúng chưa ? Anh chị xem giúp em chỉnh sửa với ạ! Em cảm ơn nhiều ☺️

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

One thought on “Em mới làm bảo hiểm chế độ thai sản lần đầu nên chưa biết điền sao cho đúng ạ! C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *