Em đang mong tìm các anh chị em đã, đang làm kế toán bên mảng khai thác , mua bá…

Em đang mong tìm các anh chị em đã, đang làm kế toán bên mảng khai thác , mua bán cát đá sỏi để học hỏi kinh nghiệm. Em xin chân thành cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 16, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em đang mong tìm các anh chị em đã, đang làm kế toán bên mảng khai thác , mua bá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *