Hi cả nhà. Em đang nhận làm kế toán nhà hàng mà lĩnh vực này với em mới quá. Cả …

Hi cả nhà. Em đang nhận làm kế toán nhà hàng mà lĩnh vực này với em mới quá. Cả nhà có thể tư vấn cho em nên dùng phần mềm kế toán gì chuyên cho nhà hàng ko ạ. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Hi cả nhà. Em đang nhận làm kế toán nhà hàng mà lĩnh vực này với em mới quá. Cả …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *