Anh chị ơi ở đây có ai đi làm THẺ TẠM TRÚ bao giờ chưa ạ? Em muốn trả lại thẻ tạ…

Anh chị ơi ở đây có ai đi làm THẺ TẠM TRÚ bao giờ chưa ạ? Em muốn trả lại thẻ tạm trú cho cục XNC và muốn xin visa 15 ngày cho người lao động có thời gian chuẩn bị đồ về nước.E chưa làm bao giờ nên anh chị nào có mẫu đơn trả thẻ và đơn xin visa ngắn ngày cho em xin với ạ.E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 14, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi ở đây có ai đi làm THẺ TẠM TRÚ bao giờ chưa ạ? Em muốn trả lại thẻ tạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *