TCT đã nâng cấp phiên bản 3.8.0 cho phần mềm HTKK, mong mọi người lưu ý trước kh…

TCT đã nâng cấp phiên bản 3.8.0 cho phần mềm HTKK, mong mọi người lưu ý trước khi nâng cấp phần mềm, cần:
– Sao lưu lại dữ liệu HTKK bằng chức năng sao lưu trong mục Công cụ của phần mềm.

Sao lưu dữ liệu để tránh tình trạng nâng cấp HTKK bị lỗi dẫn đến không khôi phục được dữ liệu cũ.

Rất mong mọi người lưu ý sao lưu dữ liệu!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 13, 2017

account_box admin

3 thoughts on “TCT đã nâng cấp phiên bản 3.8.0 cho phần mềm HTKK, mong mọi người lưu ý trước kh…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *