Có DN nào được tiếp các anh bên cs môi trường chưa cho mình xin ít kinh nghiệm v…

Có DN nào được tiếp các anh bên cs môi trường chưa cho mình xin ít kinh nghiệm với! Mình làm bên sữa chữa ô tô. Tks cả nhà. ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 11, 2017

account_box admin

One thought on “Có DN nào được tiếp các anh bên cs môi trường chưa cho mình xin ít kinh nghiệm v…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *