MỌI NGƯỜI ƠI, CHO EM HỎI EM LÀM BCTC 2017 SỚM VÌ DN GIẢI THỂ, EM VÀO HTKK LẠI K …

MỌI NGƯỜI ƠI, CHO EM HỎI EM LÀM BCTC 2017 SỚM VÌ DN GIẢI THỂ, EM VÀO HTKK LẠI K CÓ TT133, VẬY E NÊN LÀM THẾ NÀO Ạ. CÁM ƠN AC

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 10, 2017

account_box admin

5 thoughts on “MỌI NGƯỜI ƠI, CHO EM HỎI EM LÀM BCTC 2017 SỚM VÌ DN GIẢI THỂ, EM VÀO HTKK LẠI K …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *