mọi người xem giúp e bảng định mức e mới làm, e sử dụng cột làm tròn số để làm c…

mọi người xem giúp e bảng định mức e mới làm, e sử dụng cột làm tròn số để làm căn cứ tính tổng tiền được ko ạ.( vì có một số nvl nếu xuất thì phải xuất nguyên chứ ko xuất lẻ nên e cài công thức làm tròn hết luôn được ko).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *