Cả nhà ơi, sau khi làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty lên Sở kế hoạch…

Cả nhà ơi, sau khi làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty lên Sở kế hoạch và Đầu tư thì tiếp theo mình làm gì nữa ah:

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

20 thoughts on “Cả nhà ơi, sau khi làm thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty lên Sở kế hoạch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *