Anh chị ơi, e gặp trường hợp như vầy: năm 2014 bên e có ký HĐ vơi 1 NCC và đã th…

Anh chị ơi, e gặp trường hợp như vầy: năm 2014 bên e có ký HĐ vơi 1 NCC và đã thanh toán 90% và giữ lại 10% bảo hành (NCC xuất hoá đơn 100%). Khi làm BCTC 2016 lại cho tất toán công nợ vào 711 rồi ( do thay 2 năm rồi vẫn k thanh toán). Đến 11/2017 bên NCC gửi yêu cầu thanh toán phần còn lại do đã hết hạn bảo hành.
Vậy trong trường hợp này e xử lý như thế nào? Anh chị tư vấn giúp e với. Cảm ơn anh chị nhiều

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 8, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *