MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ THẤT BẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH TÁI KHỞI NGHIỆP CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM

Em nhờ các anh, chị và các bạn làm khảo sát giúp em cho 1 doanh nghiệp nghiên cứu đào tạo cho các trường đại học tại VN. Rất mong sự giúp đỡ, chân thành cảm ơn Anh Chị và các bạn

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ THẤT BẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH TÁI KHỞI NGHIỆP CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM

Kính thưa Anh (Chị)! Tôi là Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang là nghiên cứu sinh của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tôi đang nghiên cứu về mối quan hệ giữa chi phí thất bại và quyết định tái khởi nghiệp của doanh nhân Việt Nam. Bảng câu hỏi này nhằm mục đích tìm hiểu về quan điểm chi phí…

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

5 thoughts on “MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ THẤT BẠI VÀ QUYẾT ĐỊNH TÁI KHỞI NGHIỆP CỦA DOANH NHÂN VIỆT NAM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *