Cho m hỏi bên quận Cầu Giấy họ đang rà soát PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH …

Cho m hỏi bên quận Cầu Giấy họ đang rà soát PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH ạ? Hay trong trường hợp nào thì kế toán phải làm cái này ạ? Cảm ơn mọi người!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note November 7, 2017

account_box admin

One thought on “Cho m hỏi bên quận Cầu Giấy họ đang rà soát PHIẾU ĐỐI CHIẾU QUÁ TRÌNH ĐÓNG BHXH …”

  • Theo như mình biết chỉ rà soát từ 2016 trở về trước thôi. Tất cả các DN có lao động tham gia bảo hiểm từ 2016 đổ về trước đều phải rà soát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *